ای کاش دست از سر کچل نرم‌افزار آزاد
برداریم هممون با هم
بذاریم روند طبیعیش رو طی کنه

@ahangarha
بعضی وقتا باید رها کنی تا بتونی روی آب شناور شی دست و پا زدن اضافی فقط باعث زودتر غرق شدن میشه.
مثل الان

@danialbehzadi @ahangarha
با این روندی که من می‌بینم از شرایط و بحثایی که هست آره!
خودمم اولین قربانیش

@Minatafreshi
بحث چالشی بین کسانی که فکر می‌کنند به نوعی جلودار این حرکت هستند طبیعی و چه بسا ضروریه. اساسا برای اینکه این جنبش به جلو حرکت کنه، باید در بسیاری موارد، خلاف جهت جریان حاکم حرکت کنیم. نه رسانه داریم، نه پول داریم، نه قدرت سیاسی داریم. خودمان هستیم و خودمان. هر کدام‌مان هم تز متفاوتی برای پیش رفتن داریم. گاهی، تزهای ما، با هم تعارض پیدا می‌کنند. طبیعی است نیاز به بحث داریم برای یافتن بهترین راه. الزامی هم برای رسیدن به یک نتیجه نیست.

مساله این است که جلو برویم. مشکلی که من می‌بینم، بحث نیست. مانع ایجاد کردن است. چیزی که من با آن مشکل دارم این است که نمی‌شود نشست و دست رو دست گذاشت و به جای کار، فقط اشتباهات دیگران را گرفت.

هر کسی، هر قدر می‌تواند کار می‌کند. اکر کسی هم واقعا نمی‌تواند، اجباری بر کار کردن نیست. حتی دیگران هم مجبور نیستند کار کنند. اما نمی‌شود خود را پدرخوانده فرض کرد و به اعتبار فعالیت در گذشته، انفعال امروز رو پنهان کرد و به دیگران تاخت. این کار، سازنده نیست.

مخاطب هم، فقط دوستان حاضر در بحث امروز نیستند. این، متاسفانه یک الگو شده است که باید شکسته شود. باید از فعالیت استقبال کرد. باید ایده داد تا با خلاقیت بیشتر، بتوانیم مؤثرتر فعالیت کنیم.

@danialbehzadi

Follow

@ahangarha @Minatafreshi @danialbehzadi
دوست عزیز لطفا به دیگران لیبل نزن و چیزی رو که ادعاش رو ندارن نچسبون. کسی ادهای پرچم داری این داستان ها رو نداشت.

@lxsameer
تو irc آرامش هست اینجا رو برای فعالیت به مقصدش ترک کنیم؟

@lxsameer
یه مدتی میشه هیچکدوم و فعالیتم رو متوقف کردم به امید بهتر کردن جامعه خودمون.

@Minatafreshi خلاصه چنل ما همیشه به راه هست و درش به روی همه باز. خوشحال می شم ببینمت اونجا

Sign in to participate in the conversation
lxsameer's nest

lxsameer's understanding of the world.